Herätys hyvinvoinnin äärelle - Kuormituksen ehkäisy

04.04.2023

Tämä "Kuormitusta ehkäisevät arjen tukitoimet" -postaus pohtii, voisiko arkeen ottaa kuormitusta ennaltaehkäisevän näkökulman, jossa tulisi huomioitua arkiset valinnat.

Valitettavan monelle herätys oman hyvinvoinnin äärelle tapahtuu vasta kun oma terveys alkaa näyttää krakaamisen merkkejä. Herätys harvoin tapahtuu ensimmäisten merkkien ilmaannuttua, vaan vasta kun merkit ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei niitä voi enää sivuuttaa. Ihanteellista olisi, ettei edes ajauduttaisi tuohon pisteeseen, joten pohditaan hetki, voisiko asioille tehdä jotakin ennen loppuunpalamista?

On tärkeää saattaa oman jaksamisen resurssit että vaatimukset tasapainoon. Ennemmin jättää hieman resursseja käyttämättä kuin elää pitkään "velaksi".  Tämän tasapainon löytyminen ja  ylläpitäminen on koko elämän mittainen tasapainottelun matka.

Jos on elänyt pitkään jatkuvan stressin moodissa, olisi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, ettei stressi helpota tahtia lisäämällä. Tilanne ei myöskään korjaannu vaikka kuinka painaisit kaasua  "kyllä minä pärjään"- asenteella. Ihmisen voimavarat ovat ehtyvä varanto. Niinkuin puhelimien akkuja on ladattava, niin myös ihmisakkujen on säännöllisin ajoin annettava rauhassa lataantua. Latausvaje alkaa hiljalleen näkyä esimerkiksi ärtymyksenä, väsymyksenä tai  nukahtamisvaikeuksina. Muistivaikeudet, erilaiset kiputilat tai niin sanottu sumuinen ajatus, voi johtua yksinkertaisesti liiallisesta kuormituksesta.

Mikäli olet epävarma omasta jaksamisen tasostasi ja sinulla jo on yllämainittuja oireita. Käy tekemässä ilmainen uupumuksen oirekysely Mielenterveystalon sivuilla. Linkki artikkelin lopussa.

Vinkit arjen kuormituksen vähentämiseksi.

Pienillä muutoksilla voidaan vaikuttaa moneen hyvinvointiasi lisäävään tekijään. Joetkin muodostuvat puroista ja terveellinen elämäntapa muodostuu pienistä rutiineista jotka taas rakentuvat pienistä tavoista ja tottumuksista.  Kun muutat yhtä pientä osiota elämässäsi, vaikutat koko pakettiin. Se kuinka nukut, syöt, liikut ja palaudut, ovat nivoutuneina yhteen ja edesauttavat hyvinvointiasi. Kun nukut hyvin ja yöunesi on palauttavaa, se näkyy myös parempana resilienssinä jaksaa arjen kuormitusta. Päinvastoin huonosti nukutut yöt kuluttavat voimavarojasi. Tällöin heikot yöunet olisi huomioitava päivän kokonaiskuormituksessa jotta ei mentäisi päivän aikana liikaa velan puolelle.

Tottumuksesi liikkua heijastuvat oman kuntoosi ja palautumisnopeuteesi. Joskus ehtyneitä voimavaroja voidaan lähteä korjaamaan liikunnan lisäämisellä. Jos liikunta on lähinnä muinaismuisto kaukaa historiassa eli viime kerrasta on totisesti aikaa, lähde liikkeelle matalalla kynnyksellä. Lisää liikuntaa vain vähän kerrallaan arkipäiviisi. Valitse portaat, hissin sijaan ja sitä rataa. Liikkuminen lisää liikkumisen iloa mutta jos liikunta suorituksen jälkeen et koe lisääntyvää iloa, olet ehkä kuormittanut itseäsi liikaa. Ota kevyemmin ensi kerralla. 

Kun liikunta alkaa mennä reilaan käännä katse lautaselle. Energinen olo lähtee siitä mitä ja miten syö. Se onko paukkuja liikkumiseen, määrittyy myös päivän ruokavaliosta. Unen laatuun vaikuttaa myös ruokatottumukset ja ruokavalio. Hyvin terveellisesti koostettu ruokavalio pitää nälän loitolla ja energiatason kohdillaan koko päivän ja ilta-ajan ruokailut edesauttavat nukahtamista ja parantavat unen laatua.

Palauttaviin hetkiin on tärkeää panostaa jokaisessa päivässä, ja niitä saa helposti arkeen mikrotauoilla. Mikrotauot ovat pieniä palauttavia hetkiä esimerkiksi työpäivän tai kotiarjen lomassa.  Lyhyimmillään ja yksinkertaisimmillaan mikrotauko on viipyvä sisään- ja uloshengitys. 

On uskaliasta ajatella, että uni ja lepo ovat riittävät arjen palautumisen keinot. Ne ovat toki palauttavia, mutta palautuminen on suurempi kokonaisuus, se kattaa myös päivän. Kun palautuminen lisääntyy, saadaan resursseja lisää arkeen ja jaksamista lisää päiviin.

Jaana 

Life Coach

Mielenterveystalo - Uupumisen oirekysely:

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/oirekyselyt/uupumuksen-oirekysely-keds